Πρακτικά εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στα Συλλογικά όργανα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (σύγκλητος)

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English