Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για την «Ετήσια συντήρηση και υποστήριξη των μηχανογραφικών εφαρμογών μισθοδοσίας, διαχείρισης προσωπικού, ωρομέτρησης και portal της εφαρμογής hcm για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας»

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English