Πρόσκληση για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την κατάρτιση Σχεδίου Οργανισμού Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας προϋπολογισμού 24.800,00 €, συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English