Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, συστήματος παρακολούθησης Data Room και αισθητήρων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, προϋπολογισμού 2.951,20€, συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English