Ολοκλήρωση του 15ου Διεθνούς Συνεδρίου στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά

Συνέδρια/Εκδηλώσεις

Με τη συνδιοργάνωση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του Πανεπιστημίου Camilo Jose Cela της Μαδρίτης ολοκληρώθηκε το 15ο ετήσιο διεθνές συνέδριο στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά (ICOAE2022, www.i-coae.com [1]). Στο διήμερο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε 7-9 Ιουλίου παρουσιάστηκαν 87 επιστημονικές εργασίες από 171 συγγραφείς από 22 χώρες σε 15 παράλληλες συνεδρίες.

Τα πρακτικά του συνεδρίου, τα οποία αποτελούν διεθνή βιβλιογραφία , θα εκδοθούν από τον διεθνή εκδοτικό οίκο επιστημονικών δημοσιεύσεων Springer και θα αποδελτιωθούν στην επιστημονική βάση Scopus.


 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English