Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για: υπηρεσίες κοπής και απομάκρυνσης αυτοφυούς βλάστησης για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε Κοζάνη, Φλώρινα, Καστοριά, Γρεβενά και Πτολεμαΐδα, προϋπολογισμού 13.400,00 €, συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English