Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για: «Υπηρεσίες ελέγχου, συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης και πιστοποίησης των συστημάτων πυρανίχνευσης, του πυροσβεστικού συγκροτήματος καθώς και των μονίμων κατασβεστικών συστημάτων στο Κτίριο Α του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στην Καστοριά» προϋπολογισμού 36.300,63€, συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English