Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για: την προμήθεια προεκτυπωμένου ειδικού χαρτιού για την εκτύπωση παραρτήματος διπλώματος στην ελληνική και αγγλική γλώσσα για τις ανάγκες του τμήματος Ακαδημαϊκών Θεμάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, προϋπολογισμού 10.000,00€, συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English