Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για: Τοποθέτηση και λειτουργία τριών (3) αυτόματων πωλητών αναψυκτικών – νερών και πρόχειρου φαγητού (σνακ), σε χώρους του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στην Κοζάνη

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English