Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για: την προμήθεια και τοποθέτηση θερινών ελαστικών στα υπηρεσιακά αυτοκίνητα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2024, προϋπολογισμού 2.600,00 €, συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English