Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για: παροχή υπηρεσιών απολύμανσης, μυοκτονίας, απεντόμωσης και απώθησης φιδιών των κτιρίων και χώρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε Κοζάνη, Φλώρινα, Καστοριά, Γρεβενά και Πτολεμαΐδα, προϋπολογισμού 24.787,60 €, συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English