Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για: την προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) κλιματιστικών μονάδων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στα Κοίλα Κοζάνης, προϋπολογισμού 2.300,00 €, συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English