Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για: τη συντήρηση κεντρικού UPS του κτιρίου Β του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά, προϋπολογισμού 6.448,00 €, συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English