Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για: την προμήθεια και εγκατάσταση ανεμιστήρα στο υπάρχον δίκτυο αεραγωγών του κτηρίου διοίκησης στις εγκαταστάσεις του Π.Δ.Μ. στη Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, προϋπολογισμού 4.960,00 €, συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English