Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για: την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες των τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, προϋπολογισμού 15.500,00€, συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English