Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για: την προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού για τις ανάγκες των εργαστηρίων του Τμήματος Εργοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Πτολεμαΐδα προϋπολογισμού 36.337,80€, συμπεριλαμβανομένου 13% ή 24% ΦΠΑ

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English