Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών | Chainsaw carving 02 | 2ο Συμπόσιο Εικαστικής Δημιουργίας σε κορμούς Δέντρων | 20 έως και 24 Μαΐου 2022

Δελτία Τύπου

Το εργαστήριο Διακοσμητικής του Τμήματος Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Σχολή Καλών Τεχνών, Π.Δ.Μ. σε συνεργασία με τον Ιππικό Όμιλο Βελιστίχη , διοργανώνουν το δεύτερο  Συμπόσιο Εικαστικής Δημιουργίας σε κορμούς δέντρων στην πόλη της Πτολεμαΐδας. Η ιδιαιτερότητα του χώρου φιλοξενίας του συμποσίου τον καθιστούν ιδανικό για τέτοιου είδους εικαστικές δράσεις, και συνδέουν την καθημερινή χρήση του ξύλου με την καλλιτεχνική δημιουργία.

Με πρώτη ύλη το ξύλο, στην σκιά του Άσκιου αυτή τη φορά, στην διάρκεια πέντε ημερών, πέντε καλλιτέχνες θα ανοίξουν ένα διάλογο με την φύση αλλά και μεταξύ τους και θα εκφραστούν εικαστικά σε κορμούς δέντρων στον χώρο του Ιππικού Όμιλου Βελιστίχη στην πόλη της Πτολεμαΐδας. Το ξύλο που θα χρησιμοποιηθεί είναι ξύλο Λεύκας. Γίνεται μια προσπάθεια ωφέλιμης διαχείρισης και εκμετάλλευσης του φυσικού υλικού, με προσεγγίσεις ελεύθερης επεξεργασίας του και ανάδειξη των ιδιοτήτων του σε σχέση με την ευρύτερη χρήση του.Η διαδικασία αυτή από το φυσικό κορμό σε δημιουργία έργου τέχνης, επαναφέρει ζητήματα επεξεργασίας ξύλου και σε άλλους τομείς, όπως δημιουργία χρηστικών αντικειμένων, χρήση του σε δομικές κατασκευές, σε διακοσμητικά στοιχεία και άλλες εφαρμογές. Κατά τη διάρκεια του συμποσίου το Σάββατο και την Κυριακή θα λάβει χώρα και εκπαιδευτικό σεμινάριο-εργαστήριο, ανοιχτό σε φοιτητές του Τμήματος και καλλιτέχνες, όπου θα τους παρουσιαστούν αρχικά, τεχνικές και εργαλεία και κατόπιν τρόποι εικαστικής εκμετάλλευσης των κορμών. Στο χώρο θα έχουν πρόσβαση οι επισκέπτες σε όλη την διάρκεια του Συμποσίου για να παρακολουθήσουν την διαδικασία της δημιουργίας των έργων.

Επιστημονικά Υπεύθυνος – Εκπαιδευτής: Φίλιππος Καλαμάρας, Επίκουρος Καθηγητής,  Τ.Ε.Ε.Τ., Π.Δ.Μ.
Επιστημονικά Υπεύθυνος – Εκπαιδευτής: Θεόδωρος Ζυρπιάδης, ΕΕΠ,  Τ.Ε.Ε.Τ., Π.Δ.Μ.

Συμμετέχοντες Καλλιτέχνες:

Θεόδωρος Ζυρπιάδης, Εικαστικός – ΕΕΠ, Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων, Τ.Ε.Ε.Τ., Π.Δ.Μ.
Φίλιππος Καλαμάρας, Γλύπτης – Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων, Τ.Ε.Ε.Τ., Π.Δ.Μ.
Μάρκος Κοζαΐτης, Γλύπτης , φοιτητής  ΑΣΚΤ, Αθηνών
Δέσποινα Ναϊντί, Γλύπτρια απόφοιτος Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, ΑΠΘ
Κώστας Παπακοσμάς, Γλύπτης, φοιτητής  Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων, Τ.Ε.Ε.Τ, Π.Δ.Μ.
Καταγραφή και επεξεργασία βίντεο: Σοφία Παπαδοπούλου, Χαράκτρια – Επίκουρη Καθηγήτρια,  Τ.Ε.Ε.Τ., Π.Δ.Μ.
Σχεδιασμός επικοινωνιακού υλικού: Σύνθια Γεροθανασίου, Εικαστικός – ΕΕΠ, Τ.Ε.Ε.Τ., Π.Δ.Μ.

Πρόγραμμα:

Παρασκευή 20 Μαΐου         

10:00
Υποδοχή στο χώρο του Ιππικού Όμιλου Βελιστίχη.
Εξερεύνηση και επιλογή του υλικού και έναρξη εργασιών

19:30
Λήξη εργασιών ημέρας

Σάββατο 21 Μαΐου

9:00
Έναρξη εργασιών ημέρας

9:30 – 11:00
Υποδοχή των φοιτητών και καλλιτεχνών που θα παρακολουθήσουν το Σεμινάριο-εργαστήριο., παρουσίαση των εργαλείων και των κανόνων ασφαλείας.

19:30
Λήξη εργασιών ημέρας

Κυριακή  22 Μαΐου

9:00
Έναρξη εργασιών ημέρας

9:30 – 11:00
Παρουσίαση των δημιουργικών δυνατοτήτων του υλικού, στοιχεία σύνθεσης .Θα ακολουθήσει επιλογή ξύλων από τους συμμετέχοντες φοιτητές και καλλιτέχνες.

11:30
Έναρξη εργασιών ημέρας

19:30
Λήξη εργασιών ημέρας

Δευτέρα 23 Μαΐου

9:00
Έναρξη εργασιών ημέρας και του Συμποσίου και του εργαστηρίου

17:30
Λήξη εργασιών Συμποσίου και σεμιναρίου-εργαστηρίου

Τρίτη 24 Μαΐου

9:00
Έναρξη εργασιών ημέρας και του Συμποσίου και του εργαστηρίου

17:30
Λήξη εργασιών Συμποσίου και σεμιναρίου-εργαστηρίου. Θα ακολουθήσει διάλογος μεταξύ των συμμετεχόντων και επισκόπηση των έργων που φιλοτεχνήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες.

Kυριακή 29 Μαΐου θα ακολουθήσουν και τα αποκαλυπτήρια των έργων σε δημόσιο χώρο της πόλης. Τα έργα που θα προκύψουν από το Συμπόσιο θα τοποθετηθούν σε δημόσια θέα σε χώρους και δομές του Δήμου Πτολεμαΐδας.

Καθ’ όλη την διάρκεια του Συμποσίου και του σεμιναρίου εργαστηρίου θα πρέπει να τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας από τους συμμετέχοντες και τους επισκέπτες. Επιπλέον οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι εξοπλισμένοι με τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας και θα πρέπει να υπογράψουν δήλωση ατομικής ευθύνης ατυχήματος για την συμμετοχή τους. Συνιστάται, οι συμμετέχοντες σε επικίνδυνες εργασίες να έχουν κάνει προσωπική ασφάλιση για ατυχήματα κλπ. Οι διοργανωτές ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν ατυχήματα, πρόκληση βλάβης σε τρίτους κ.α.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English