Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια εκπαιδευτικού εξοπλισμού Αιθουσών Διδασκαλίας για το νέο Εκπαιδευτήριο της ΖΕΠ Κοζάνης προϋπολογισμού 36.499,40€, συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English