Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ειδικών συσκευών Security USB Token τύπου MD 940

Προμήθειες/Διαγωνισμοί

Διευκρίνιση

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν μέχρι τις 28 Ιανουαρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 (ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών) με φάκελο στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας, Κοίλα Κοζάνης, Τ.Κ. 50100, τηλ. 24610-56303 ή να αποσταλούν με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση του πρωτοκόλλου protocol@uowm.gr

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English