Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την παραγωγή βίντεο/ σποτ προβολής για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, συνολικού προϋπολογισμού 36.952,00 € συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ, αρ. πρωτ. 5618/13-05-2022

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English