Κύκλοι Μάθησης για το προσωπικό του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας από τη Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων

Ανακοινώσεις

Η Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων (ΜΥΦΕΟ), η οποία ιδρύθηκε και χρηματοδοτείται κατά την αρχική φάση της λειτουργίας της από το ΕΣΠΑ 2014-2020, μέσω της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (MIS 5051039)», στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην επιμόρφωση του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού του ιδρύματος σε θέματα που αφορούν στην διαχείριση και επικοινωνία με φοιτητές ευπαθών ομάδων. Σε συνεργασία με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Accessible Limitless Living-All» ανακοινώνουμε την προσφορά κύκλων μάθησης, στους οποίους θα διδάξει εξειδικευμένο προσωπικό σε ζητήματα προσβασιμότητας και ζητήματα που αφορούν τις ευπαθείς ομάδες (Κοινωνικοί Λειτουργοί, Ψυχολόγοι, Κοινωνιολόγοι, Πολιτικοί Μηχανικοί).

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Accessible Limitless Living-All» έχει ως στόχο την προώθηση των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης, και πιο συγκεκριμένα τη δημιουργία βιώσιμων πόλεων και κοινοτήτων (SDG 11), την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού (SDG 1) και τη μείωση των ανισοτήτων (SDG 10). Όραμα της ALL είναι η δημιουργία προσβάσιμου περιβάλλοντος, δομών και υπηρεσιών και η ουσιαστική συμβολή στην άρση των ανισοτήτων, με στόχο την απρόσκοπτη άσκηση των δικαιωμάτων όλων των κοινωνικών ομάδων, και δη των ευάλωτων, όπως οι τελευταίες αναγνωρίζονται σε Διεθνείς Συμβάσεις, στην Ευρωπαϊκή και την εθνική νομοθεσία.

Προσφέρονται τρεις κύκλοι μάθησης (εαρινό εξάμηνο 2021-2022, χειμερινό και εαρινό εξάμηνο 2022-2023). Ο κάθε κύκλος μάθησης θα έχει διάρκεια 25 ώρες και απευθύνεται τόσο στο διοικητικό όσο και στο διδακτικό προσωπικό. Ο μέγιστος αριθμός συμμετοχών είναι οι 25. Για το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό προτεραιότητα θα δοθεί στο νέο (επίκουροι καθηγητές/ιες) και έκτακτο προσωπικό ( Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι, Ακαδημαϊκή Εμπειρία, 407) του Ιδρύματος. Κάθε κύκλος μάθησης θα αποτελείται από τέσσερις ή πέντε συμπαγείς συναντήσεις διάρκειας περίπου 6 ωρών έκαστην. Σε όλους τους συμμετέχοντες και όλες τις συμμετέχουσες με τη λήξη του προγράμματος θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης. Κάθε κύκλος μάθησης θα υλοποιηθεί δια ζώσης στις πόλεις της Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας. Για την υποστήριξη των επιμορφωτικών δράσεων θα αξιοποιηθεί η πλατφόρμα συνεργασιών Synergy (https://synergy.uowm.gr/). Μέρος των μαθημάτων δύναται να υλοποιηθεί εξ αποστάσεως. Οι προσφερόμενες ημερομηνίες και οι προς συζήτηση θεματικές παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.

Πίνακας 1: Το πρόγραμμα του πρώτου κύκλου μάθησης σε ζητήματα που αφορούν τις ευπαθείς ομάδες.

Ημερομηνία Θεματική Διάρκεια
Παρασκευή, 20 Μαΐου 2022, 12.00μ.μ.-18.00μ.μ. Ορισμοί αναπηρίας και στερεότυπα – Μαθησιακές δυσκολίες 6 ώρες
Παρασκευή, 27 Μαΐου 2022, 12.00μ.μ.-18.00μ.μ. Πρόσβαση ατόμων με οπτική βλάβη 6 ώρες
Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2022, 12.00μ.μ.-18.00μ.μ. Πρόσβαση ατόμων με κινητική βλάβη – Πρόσβαση στις υποδομές 7 ώρες
Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2022, 12.00μ.μ.-18.00μ.μ. Πρόσβαση ατόμων με βλάβη ακοής 6 ώρες

 

Στον πρώτο κύκλο μάθησης προσκαλούμε το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό του Ιδρύματος, το οποίο εργάζεται στην πόλη της Καστοριάς. Για να δηλώσετε συμμετοχή συμπληρώστε την ακόλουθη ηλεκτρονική φόρμα: https://forms.gle/rXit8dU5YKu3rNGC7 . Για πληροφορίες καλείτε τηλεφωνικά στο 2385055206 ή στέλνετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση myfeo@uowm.gr .

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English