Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για: την αποστράγγιση και αποκατάσταση στεγανότητας του πυθμένα του φρεατίου του υδραυλικού ανελκυστήρα στο πρώην κτήριο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Πανεπιστημιούπολη στα Κοίλα Κοζάνης, προϋπολογισμού 1.860,00 €, συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English