Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για: εργασίες χρωματισμών σε χώρους των φοιτητικών εστιών καθώς και σε επιλεγμένους χώρους του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στα Κοίλα Κοζάνης προϋπολογισμού 2.630,00 €, συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English