Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για: τη συντήρηση και επισκευή επιλεγμένου κεντρικού εξοπλισμού ψύξης και κλιματισμού σε εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, προϋπολογισμού 3.100,00 €, συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English