Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για: την προμήθεια οπτικοακουστικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του τμήματος Δικτύων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, προϋπολογισμού 3.070,00 €, συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English