Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων, Πρωτοκόλλου, Ψηφιακών Υπογραφών και Υποθέσεων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Διοικητικού του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ποσού 21.824,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English