Νέα πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστήμιου Δυτ. Μακεδονίας στα Γρεβενά, προϋπολογισμού 2.700,00 €, συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English