Νέα πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια βιβλίων για τις ανάγκες των βιβλιοθηκών του Πανεπιστήμιου Δυτ. Μακεδονίας, προϋπολογισμού 2.728,31 €, συμπεριλαμβανομένου 6% ΦΠΑ

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English