Επαναληπτική πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την Προμήθεια έξι (6) Στεγνωτηρίων για τις ανάγκες της φοιτητικής εστίας του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στα Κοίλα Κοζάνης

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English