Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο «Ενεργειακή αποδοτικότητα και βιωσιμότητα σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) για ενεργειακούς διαχειριστές και ειδικούς στην ενέργεια» από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών σε συνεργασία με το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Δελτία Τύπου

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.) σε συνεργασία με το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Π.Δ.Μ. ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο επιμορφωτικό πρόγραμμα  «Ενεργειακή αποδοτικότητα και βιωσιμότητα σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) για ενεργειακούς διαχειριστές και ειδικούς στην ενέργεια», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή Γεώργιο Χριστοφορίδη.

Το πρόγραμμα το οποίο θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο 2021 με συνολική διάρκεια 50 διδακτικές ώρες (30 διδακτικές ώρες παραδόσεων και 20 ώρες πρακτικής άσκησης), αποτελείται από 6 εκπαιδευτικές ενότητες:

  • Ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές και νομοθεσία για την ενεργειακή αποδοτικότητα
  • Συστήματα ενεργειακής αποδοτικότητας, μετρήσεις και λύσεις – Δυνατότητες διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας
  • Βασικές τεχνικές ενεργειακών ελέγχων σε ΜμΕ. Πρότυπα και προδιαγραφές
  • Χρηματοδότηση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας, εργαλεία και οικονομοτεχνική αξιολόγηση
  • Εργαλεία για την παρακολούθηση και τη διαχείριση ενέργειας
  • Πρακτική δράση σε ΜμΕ

Η επιμόρφωση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό έργο Η2020 με τίτλο  «SMEmPower Efficiency – Ένα ολιστικό πλαίσιο για την ενίσχυση της ικανότητας ΜΜΕ να βελτιώσουν την ενεργειακή τους αποδοτικότητα» και προσφέρεται δωρεάν στους συμμετέχοντες.

Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε ενεργειακούς διαχειριστές, σε στελέχη και προσωπικό ΜμΕ που ασχολούνται με ενεργειακά θέματα όπως ελεγκτές, σύμβουλοι εργαζόμενοι σε ESCO κλπ καθώς και σε ειδικούς στην ενέργεια, όπως διπλωματούχοι και τελειόφοιτοι Τμημάτων Μηχανικών. Γίνονται επίσης δεκτοί πτυχιούχοι σε σχετικούς κλάδους, επιπέδου τουλάχιστον 5. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος παρέχεται πιστοποιητικό επιμόρφωσης 5 ECTS σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μονάδων Κατοχύρωσης Μαθημάτων.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 1/7/2021 έως  29/7/2021 μέσω του συνδέσμου https://kedivim.uowm.gr/programs/energeiaki-apodotikotita-kai-viosimotita-se-mikres-kai-mesaies-epicheiriseis-mme-gia-energeiakoys-diacheiristes-kai-eidikoys-stin-energeia/

Σημειώνεται επίσης ότι το Ευρωπαϊκό έργο «SMEmPower Efficiency – Ένα ολιστικό πλαίσιο για την ενίσχυση της ικανότητας ΜΜΕ να βελτιώσουν την ενεργειακή τους αποδοτικότητα», κατόπιν επικοινωνίας με τον Επιστημονικά Υπεύθυνο Καθηγητή Γεώργιο Χριστοφορίδη, παρέχει τη δυνατότητα συμμετοχής σε αυτό μικρών ή μεσαίων επιχειρήσεων, για την υλοποίηση πρακτικών δράσεων  καθώς και προγραμμάτων επιτόπιας ενημέρωσης για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English