Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Erasmus+ για επιμόρφωση (Αλβανία)

Δημόσιες και διεθνείς σχέσεις

Σας ανακοινώνουμε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα ERASMUS + ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2015-16 με σκοπό την επιμόρφωση στο Πανεπιστήμιο FAN S NOLI της Αλβανίας.

Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα, θα πρέπει να αποστείλουν στη διεύθυνση του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων int.relations@uowm.gr

  • τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά
  • το εγκεκριμένο και από τα δύο εμπλεκόμενα Ιδρύματα, πρόγραμμα επιμόρφωσης-MOBILITY AGREEMENT

 Καταληκτική ημερομηνία υποβολή αιτήσεων Παρασκευή 12/2/2016.

Σας αποστέλλουμε συνημμένα

  1. Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής
  2. Έντυπο αίτησης για διδασκαλία
  3. Τα κριτήρια επιλογής προσωπικού για επιμόρφωση
  4. Έντυπο για τη συμπλήρωση του προγράμματος Επιμόρφωσης-MOBILITY AGREEMENT
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English