Δημόσιες και διεθνείς σχέσεις

2η Προκήρυξη Κινητικότητας Φοιτητών για Σπουδές στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Δημόσιες και διεθνείς σχέσεις

Το Γραφείο Erasmus του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, χρηματοδοτούμενες θέσεις φοιτητών σε χώρες της Ευρώπης στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους…

Περισσότερα

Θέσεις πρακτικής άσκησης στην Ισπανία

Δημόσιες και διεθνείς σχέσεις

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι προσφέρονται θέσεις πρακτικής άσκησης στην Ισπανία στο φορέα Medical Claims International σε φοιτητές που προέρχονται από τα τμήματα Πληροφορικής, Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων &…

Περισσότερα

Θέσεις πρακτικής άσκησης στην Κύπρο

Δημόσιες και διεθνείς σχέσεις

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι προσφέρονται θέσεις πρακτικής άσκησης στην Κύπρο στο φορέα CYAUSE Audit Services Ltd σε φοιτητές που προέρχονται από το τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής. Σχετικά αρχεία…

Περισσότερα

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για Διδασκαλία σε Εντατικό Πρόγραμμα Μικτής Κινητικότητας Erasmus+ 2022-2023

Δημόσιες και διεθνείς σχέσεις

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων διδακτικού προσωπικού για διδασκαλία σε Εντατικό Πρόγραμμα Μικτής Κινητικότητας (Blended Intensive Programme) στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ Η πρόσκληση απευθύνεται μόνο σε μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Λογιστικής…

Περισσότερα

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για Συμμετοχή σε Πρόγραμμα Βραχυχρόνιας Κινητικότητας Erasmus+

Δημόσιες και διεθνείς σχέσεις

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων βραχυχρόνιας κινητικότητας φοιτητών για συμμετοχή σε εντατικό πρόγραμμα μικτής κινητικότητας (Blended Intensive Programme) στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ Η πρόσκληση απευθύνεται μόνο σε φοιτητές 1ου και 2ου…

Περισσότερα

1η Προκήρυξη Κινητικότητας Φοιτητών για Σπουδές στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Δημόσιες και διεθνείς σχέσεις

Το Γραφείο Erasmus του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, χρηματοδοτούμενες θέσεις φοιτητών σε χώρες της Ευρώπης στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Οι αιτήσεις…

Περισσότερα
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English