Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Erasmus+ για διδασκαλία (Αλβανία)

Δημόσιες και διεθνείς σχέσεις

Σας ανακοινώνουμε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα ERASMUS + ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2015-16 με σκοπό τη διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο FAN S NOLI της Αλβανίας.

Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα, θα πρέπει να αποστείλουν στη διεύθυνση του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων int.relations@uowm.gr

  • τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά
  • το εγκεκριμένο και από τα δύο εμπλεκόμενα Ιδρύματα, πρόγραμμα διδασκαλίας-MOBILITY AGREEMENT

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολή αιτήσεων Παρασκευή 12/2/2016.

 Σας αποστέλλουμε συνημμένα

  1. Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής
  2. Έντυπο αίτησης για διδασκαλία
  3. Τα κριτήρια επιλογής Διδακτικού προσωπικού
  4. Έντυπο για τη συμπλήρωση του προγράμματος Διδασκαλίας-MOBILITY AGREEMENT
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English