Χορήγηση έξι (6) υποτρόφων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με επιλογή, από τα έσοδα του κληροδοτήματος “ΝΙΚ. Δ. ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ”, ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English