Επιλογή υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό για μεταπτυχιακές σπουδές και εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο εξωτερικό από τα έσοδα του κληροδοτήματος “εις μνήμην Μαρίας Ζαούση”, ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English