Χορήγηση μιας (1) υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές ή εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή κλινική έρευνα στο εξωτερικό, με επιλογή, στον τομέα της ιατρικής από τα έσοδα του κληροδοτήματος “Λεωνίδας Νικολαϊδης”, ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English