Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για: υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίου με θέμα: «Ανάλυση Δεδομένων στις Επιστήμες του Μηχανικού» στις 16-19/5/2024 στις εγκαταστάσεις του ΠΔΜ στη ΖΕΠ Κοζάνης, προϋπολογισμού 3.000,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English