Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 24 «Διαδικασία ανάδειξης Κοσμήτορα» του Ν.4957/2022, για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English