Ενημέρωση σχετικά για τη σίτιση φοιτητών/τριών των Σχολών του Π.Δ.Μ. στις πόλεις Κοζάνης και Φλώρινας

Σίτιση

Ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την αριθμ. Γ1/Σ151/14-12-2021 απόφαση Συγκλήτου του Π.Δ.Μ., οι δικαιούχοι φοιτητές/τριες των Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών που παρακολουθούν στο παλαιό Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος θα συνεχίσουν να σιτίζονται από 8-01-2022 στο εστιατόριο (οδός Κωνσταντινουπόλεως 25) στην πόλη της Κοζάνης.

Επίσης οι δικαιούχοι φοιτητές/τριες των Σχολών Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών και Καλών Τεχνών στη Φλώρινα θα σιτίζονται όλοι από 8-01-2022 στο εστιατόριο του Πανεπιστημίου.

Επισυνάπτονται οι πίνακες των δικαιούχων φοιτητών/τριών στην Κοζάνη και στη Φλώρινα.

Το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English