Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για: “Υπηρεσίες ελέγχου τήρησης έκτακτων μέτρων για τη συμμετοχή των φοιτητών, καθώς και του τακτικού και έκτακτου διδακτικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία”

Προμήθειες/Διαγωνισμοί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ:

«Υπηρεσίες ελέγχου τήρησης έκτακτων μέτρων για τη συμμετοχή των φοιτητών, καθώς και του τακτικού και έκτακτου διδακτικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία», από 11-10-2021 έως 31-03-2022, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 172.360,00€, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 24% ΦΠΑ, αρ. πρωτ. 829/05-10-2021

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English