Συνοπτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού για τους χώρους των γυμναστηρίων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας», αρ. διακήρ. 11/2021

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English