Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για το ΔΠΜΣ “Ενεργειακές Επενδύσεις και Περιβάλλον” ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Μεταπτυχιακά προγράμματα

Με απόφαση του Διευθυντή του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ενεργειακές Επενδύσεις και Περιβάλλον», που συνδιοργανώνουν τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας:

  1. Χημικών Μηχανικών (Πολυτεχνική Σχολή),
  2. Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης (Σχολή Οικονομικών Επιστημών) και
  3. Οικονομικών Επιστημών (Σχολή Οικονομικών Επιστημών),

παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών υποψηφιότητας μέχρι 25/08/2021, για την κάλυψη σαράντα (40) θέσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν την αίτησή τους, επισυνάπτοντας τα δικαιολογητικά τους:

α) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) στο enien@uowm.gr. Η αίτηση θα φέρει οπωσδήποτε υπογραφή και οι φωτοτυπίες θα είναι καθαρές και ευανάγνωστες.

β) με συστημένη επιστολή μέσω ταχυδρομείου ή courier, στην παρακάτω διεύθυνση:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Γραμματεία Τμήματος Χημικών Μηχανικών

Μπακόλα και Σιαλβέρα, τ.κ. 501.32 Κοζάνη

Τηλ. 24610-56654

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται:

  • Στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ, τηλ.: 24610-68038 & 6970-379495 και email enien@uowm.gr
  • Στο Διευθυντή του ΔΠΜΣ (Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Τσανακτσίδη), τηλ. 6944-836841

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English