Συνοπτικός διαγωνισμός για την «Ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια στρωμάτων & υποστρωμάτων για τις ανάγκες των φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας», αρ. διακήρ. 9/2021

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English