Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για: υπηρεσίες ελέγχου, συντήρησης, αναγόμωσης, υδραυλικής δοκιμής καθώς και προμήθεια πυροσβεστήρων και βάσεων πυροσβεστήρων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε Κοζάνη, Φλώρινα, Καστοριά, Γρεβενά και Πτολεμαΐδα, προϋπολογισμού 10.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English