Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για: την προμήθεια USB ΤΟΚΕΝ ψηφιακής υπογραφής για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, προϋπολογισμού 5.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English