Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια λαμπτήρων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε Κοζάνη, Πτολεμαΐδα, Φλώρινα, Καστοριά και Γρεβενά, προϋπολογισμού 5.977,60€, συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English