Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την: προμήθεια εξοπλισμού δικτύου για τις ανάγκες του δικτύου δεδομένων Πανεπιστημιούπολης ΖΕΠ Κοζάνης προϋπολογισμού 2.999,82€, συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English