Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για: την προμήθεια ετήσιας άδειας λογισμικού MATLAB Campus-Wide Suite License για τις ανάγκες του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας, προϋπολογισμού 22.320,00€, συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English