Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ανταλλακτικών και εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Μηχανοργάνωσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας προϋπολογισμού 5.263,91€, συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English