Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για: την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρολόγου – υδραυλικού για τις ανάγκες του ΠΔΜ στην Κοζάνη, Πτολεμαΐδα, Φλώρινα, Καστοριά & Γρεβενά, για διάστημα δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, προϋπολογισμού 13.500,00€, συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English